Forskargrupper

Spara favorit 15 apr april 2019

Forskargrupper på institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)

Institutionens huvudsakliga forskningsinriktningar:

  • SKOLA (årskurs F-3, 4-6, 7-9 samt gymnasiet)

  • Utbildningsledarskap och Skolutveckling

  • Yngre barn (förskola, förskoleklass) och fritidshem (YF)

  • Higher Education and E-learning (HEEL)